Горизонт 470

Загальна інформація
Номер розрізу
Індекс
pc
Глибина min
0.90 м
Глибина max
1.30 м
Період
плейстоцен
Етап плейстоцену
причорноморський
Морфологічний опис

Причорноморський горизонт (0,9-1,3 м) – представлений в основному ґрунтом pc2 (0,9-1,2 м) – палево-бурим, з чітким Рк, що знаходиться вже у pc1. У стінці кар’єру матеріал ґрунту виділяється за світло-бурим забарвленням, з глибиною світлішає. Ґрунт близький до бурого степового – бурий, пухкий, пилуватий легкий суглинок грудкуватої структури. З великою кількістю білозірки, пов’язаної з голоценовим ґрунтоутворенням. Містить велику кількість кротовин та червоточин. Перехід та межа доволі поступові, за зміною відтінків забарвлення. Лесоподібні суглинки pč1 (1,2-1,3 м), які чітко простежується в стінці профілю у вигляді світлої смуги. Матеріал pč1 світло-палевий, пухкий, легкосуглинковий, з червоточинами та кротовинами, у формі затьоків проникає в дофінівський ґрунт. Перехід доволі поступовий за кольором.

Мікроморфологічний опис

В шліфах під мікроскопом з ґрунту pc2 матеріал світлий, спостерігається слабка мікроагрегованість маси, яка проявляється у наявності округлих світло-бурих простих мікроагрегатів, розділених добре розгалуженою сіткою каналоподібних і звивистих пор (рис.  а). Мікробудова ґрунту пилувато-плазмова, плазма світло-бура, карбонатно-глиниста, просочена мікрокристалічним кальцитом (рис.  б). Матеріал лесу pc1 карбонатний, ще більш освітлений ніж pc2, мікроструктура пухка (рис. в), лесові часточки співрозмірні з скелетними зернами первинних мінералів, з карбонатними оболонками (рис.  г).

Палеогеографічний висновок

Дані мікроморфологічного аналізу (слабка мікроагрегованість, висока карбонатність), поряд з макроморфологічними (кротовини, червоточини), вказують на степовий генезис ґрунту pc2, що розвивався в умовах недостатнього зволоження та дозволяють віднести його до бурого степового. Бурий степовий причорноморський ґрунт формувався в умовах сухо-степового клімату, а підстилаючий його лес – в умовах холодного перигляціального.