Розріз 468

Розріз біля м. Первомайськ: а) місце розташування розрізу; б) польова масштабна зарисовка розрізу з примазками натурального матеріалу (за Ж. М. Матвіїшиною) в) фото розчистки № 1

Загальна інформація
Область
Миколаївська
Район
Первомайський
Власна назва
Первомайськ
Природна зона
лісостепова
ФГ край
Подільсько-Придніпровський
ФГ область
Південнопридніпровська височинна
Населений пункт
м. Первомайськ
Рік дослідження
2008
Досліджували
Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич
Фото
Графічні матеріали
Опис

Розріз четвертинних відкладів біля м. Первомайськ знаходиться на відстані 1,3 км від західної окраїни м. Первомайська, безпосередньо по ліву сторону узбіччя траси Голованівськ-Первомайськ, в закинутому кар’єрі з видобутку цегельно-черепичної сировини. Кар’єр знаходиться на межиріччі річок Південний Буг та його лівої притоки Синюхи. Згідно сучасного фізико-географічного районування розріз розташований в межах Голованівсько-Новоархангельського району, Південнопридніпровської височинної області, Подільсько-Придніпровського краю, Лісостепової зони; за геоморфологічним – в районі Первомайської акумулятивно-денудаційної давньодельтової хвилястої, середньорозчленованої рівнини на неогенових, палеогенових відкладах і докембрійських породах [Національний атлас України, 2007].

В південній стінці кар’єру досліджено голоценовий (hl), причорноморський (pč), дофінівський (df), бузький (bg), витачівський (vt) та прилуцький (pl) горизонти, з яких відібрано зразки та проаналізовано на мікроморфологічний аналіз 24 шліфа з непорушеною структурою відкладів. 

Генетичні горизонти
1 hl 0.00-0.90 м голоцен
2 pc 0.90-1.30 м плейстоцен причорноморський
3 df 1.30-2.60 м плейстоцен дофінівський
4 bg 2.60-4.20 м плейстоцен бузький
5 vt 4.20-5.40 м плейстоцен витачівський
6 pl 5.40-7.80 м плейстоцен прилуцький
Палеогеографічний висновок

Голоценовий горизонт представлений чорноземом звичайним. Причорноморський горизонт представлений бурим степовим ґрунтом (pc2) та лесоподібним суглинком (pc1). Дофінівський горизонт представлений ґрунтовою світою, що складається із світло-бурого пустельно-степового ґрунту заключної стадії (dfc) та чорнозему континентальних фацій стадії кліматичного оптимуму (dfb). Залягають дофінівські ґрунти на бузьких лесоподібних суглинках. Витачівський горизонт представлений ґрунтовою світою, що складається з двох буроземовидних ґрунтів – бурого коричнюватого підстадії vtb2 та темно-бурого коричнюватого підстадії vtb1. Під витачівським горизонтом досліджено полігенетичну прилуцьку ґрунтову світу, яка складається з трьох ґрунтів: палево-бурого степового ґрунту заключної стадії (plc), чорнозему коричнюватого підстадії plb2 та лучно-чорноземного підстадії plb1.

Публікації
1
Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів. – К.: Наукова думка, 2018. – 175 с. [+ вклейка + вкладка].