Розріз 421

Стратиграфічне розчленування та зарисовка розрізу четвертинних відкладів біля м. Умань з примазками натурального матеріалу (а), місце розташування розрізу (б), фото розчистки з індексами стратиграфічних горизонтів (в)

Загальна інформація
Область
Черкаська
Район
Уманський
Власна назва
Умань - розріз верхньочетвертинних відкладів
Природна зона
лісостепова
ФГ край
Подільсько-Придніпровський
ФГ область
Центральнопридніпровська височинна
Населений пункт
Умань
Рік дослідження
2010
Досліджували
С.П.Дорошкевич
Фото
Графічні матеріали
Опис

Розріз верхньочетвертинних відкладів Умань знаходиться в закинутому кар’єрі з видобутку цегельно-черепичної сировини на правому березі річки Уманка, на плакорі між м. Умань та с. Городецьке. В розрізі досліджено голоценовий горизонт, представлений потужним гумусовим горизонтом (майже 1 м, нагромадження пов’язане з техногенною діяльністю) та профілем чорнозему опідзоленого, що сформувався на причорноморських лесоподібних суглинках. Далі досліджено світу дофінівських ґрунтів (чорноземоподібний ґрунт кліматичного оптимуму (dfb) та палево-бурий степовий ґрунт заключної стадії (dfc)) і бузькі (bg) типові леси. 

Під мікроскопом на мікроморфологічний аналіз проаналізовано 12 шліфів з непорушеною будовою відкладів, а також отримано результати вмісту у зразках з різновікових відкладів розрізу Умань гумусу та карбонатів. 

Генетичні горизонти
1 hl 0.00-2.10 м голоцен
2 df 2.10-3.70 м плейстоцен дофінівський
3 bg 3.70-6.50 м плейстоцен бузький
Публікації
1
Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів. – К.: Наукова думка, 2018. – 175 с. [+ вклейка + вкладка].
2
Сергій Дорошкевич, Галина Задвернюк. Органічні речовини та карбонати у плейстоценових викопних ґрунтах і лесах Середнього Побужжя та їхнє палеогеографічне значення // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. –Вип. 44. – С. 99-112.