Розріз 411

Стратиграфічне розчленування та зарисовки розрізу біля с. Райгород з примазками натурального матеріалу(за Ж.М. Матвіїшиною) (а), фото розчисток з індексами стратиграфічних горизонтів (б, г), місцерозташування розрізу (в)

Загальна інформація
Область
Вінницька
Район
Немирівський
Власна назва
Райгород
Природна зона
лісостепова
ФГ край
Подільсько-Придніпровський
ФГ область
Середньобузька височинна
Населений пункт
Райгород
Рік дослідження
2008
Досліджували
Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич
Зарисовки
Графічні матеріали
Опис

Розріз четвертинних відкладів Райгород знаходиться в 300 м на південний схід від села Райгород, Немирівського району Вінницької області, в діючому гранітному кар’єрі. Субаеральні плейстоценові відклади, які є об’єктом дослідження, залягають на жорстві кори вивітрювання гранітів. Розріз розташований на пологому схилі межиріччя, на лівому березі річки Південний Буг. За сучасним фізико-географічним районуванням територія дослідження знаходиться в межах Середньобузької височинної області, Подільсько-Придніпровського краю, Лісостепової зони; за геоморфологічним – в районі Вінницької акумулятивно-денудаційної хвилястої, слаборозчленованої рівнини на докембрійських породах [Національний Атлас України, 2007].

У північно-східній стінці кар’єру, в товщі четвертинних відкладів виконано дві розчистки, в яких досліджено відклади голоценового (hl), бузького (bg), завадівського (zv), тилігульського (tl), лубенського (lb), сульського (sl), мартоноського (mr) та широкинського (sh) горизонтів. Завдяки мікроморфологічному аналізу 24 шліфів з непорушеною будовою відкладів уточнено питання їх генезису.

Генетичні горизонти
1 hl 0.00-1.20 м голоцен
2 bg 1.20-2.70 м плейстоцен бузький
3 zv 2.00-4.00 м плейстоцен завадівський
4 tl 4.00-4.20 м плейстоцен тилігульський
5 lb 4.20-5.70 м плейстоцен лубенський
6 sl 5.70-5.70 м плейстоцен сульський
7 mr 5.70-7.20 м плейстоцен мартоноський
8 sh 7.20-8.00 м плейстоцен широкинський
Публікації
1
Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів. – К.: Наукова думка, 2018. – 175 с. [+ вклейка + вкладка].
2
Сергій Дорошкевич, Галина Задвернюк. Органічні речовини та карбонати у плейстоценових викопних ґрунтах і лесах Середнього Побужжя та їхнє палеогеографічне значення // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. –Вип. 44. – С. 99-112.