Розріз 397

Верхньоплейстоценові відклади опорного розрізу поблизу с. Широка Балка. а – літолого-стратиграфічна колонка; б – фото розчисток; в – примазки матеріалу ґрунтів і лесів у вологому і сухому стані. hl: 1 – чорноземи південні; pč3: 2 – леси; pč2: 3 – світло-бурі пустельно-степові ґрунти; pč1: 4 – леси; dfc: 5 – світло-бурі напівпустельні ґрунти; dfb2: 6 – чорноземи південні; bg2: 7 – леси.

Загальна інформація
Область
Херсонська
Район
Херсонський
Власна назва
Широка Балка
Природна зона
степова
Населений пункт
с.Широка Балка
Рік дослідження
2006
Досліджували
Ж.М.Матвіїшина, С.П.Кармазиненко
Фото
Опис

Розріз розташований на західній окраїні села на високій поверхні правого схилу широкої пологої балки. На захід на відстані біля 1 км розкривається товща четвертинних відкладів (hl, pč3, pč2, pč1, dfс, dfb2, bg2, bgембр., bg1, vtb2, vtb1, ud, plc, plb2, plb1, ts, kdb1, dn, zv і sh) на понтичних жовтих вапняках. Раніше цей район досліджували М.Ф. Веклич (Веклич М.Ф. Опорные геологические разрезы антропогена Украины. Ч. III. / М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко – К.: Наук. думка, 1972. – 220 с.), Н.О. Сіренко (Сиренко Н.А. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене / Н.А. Сиренко, С.И. Турло – К.: Наук. думка, 1986. ‑ 188 с.), Ж.М. Матвіїшина (Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины / Матвиишина Ж.Н. – К.: Наук. думка, 1982. – 144 с.) та ін.

Генетичні горизонти
1hl0.00-0.80 мголоцен
2pc0.80-1.70 мплейстоценпричорноморський
3df1.70-2.80 мплейстоцендофінівський
4bg2.80-5.30 мплейстоценбузький
1
Кармазиненко С.П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України - К.: Наук. думка, 2010. - 120 с. https://igu.org.ua/node/196