Розріз 389

Плейстоценові відклади опорного розрізу в с. Мости: а – літолого-стратиграфічна колонка; б – фото розчисток; в – примазки матеріалу ґрунтів і лесів у вологому і сухому стані. hl: 1 – чорноземи звичайні; bg2: 2 – леси; vtb2: 3 – коричнево-бурі; vtb1: 4 – бурі ґрунти; ud: 5 – лесоподібні суглинки; plb2: 6 – чорноземи буроземоподібні; plb1: 7 – чорноземоподібні (сірувато-коричневі) ґрунти; ts: 8 – лесоподібні суглинки; kdb2: 9 – чорноземи близькі до звичайних.

Загальна інформація
Область
Дніпропетровська
Район
Камянський
Власна назва
Мости
Природна зона
степова
Населений пункт
с.Мости
Рік дослідження
2007
Досліджували
С.П.Кармазиненко
Опис

Розріз розміщений в селі, поблизу дороги, на м. Кременчук. Відстань від дороги близько 30 – 40 м. Це невелике природне відслонення верхньоплейстоценових відкладів, де місцеві жителі використовують пісок дніпровського віку. В розрізі нами виділено голоценовий, бузький, витачівський, удайський, прилуцький, тясминський, кайдацький, дніпровський стратиграфічні горизонти. Нами було відібрано, і мікроморфологічно проаналізовано 20 зразків верхньоплейстоценових викопних ґрунтів.

Генетичні горизонти
1hl0.00-1.20 мголоцен
2bg1.00-3.00 мплейстоценбузький
3vt3.00-4.60 мплейстоценвитачівський
4ud4.60-5.20 мплейстоценудайський
5pl5.20-7.00 мплейстоценприлуцький
6ts7.00-7.20 мплейстоцентясминський0.00
7kd7.20-8.20 мплейстоценкайдацький