Розріз 381

Плейстоценові відклади опорного розрізу в смт. Градизьк: а – літолого-стратиграфічна колонка; б – фото розчисток; в – примазки матеріалу ґрунтів і лесів у вологому і сухому стані. hl: 1 – чорноземи типові; pč1: 2 – лесоподібні суглинки; bg2: 3 – леси; vtb2: 4 – бурі; vtb1: 5 – темно-бурі ґрунти; ud: 6 – лесоподібні суглинки; plb2: 7 – чорноземи міцелярно-карбонатні; plb1: 8 – чорноземи вилугувані; kdb1: 9 – сірі лісові ґрунти.

Загальна інформація
Область
Полтавська
Район
Кременчуцький
Власна назва
Градизьк
Природна зона
лісостепова
Населений пункт
смт.Градизьк
Рік дослідження
2006
Досліджували
Ж.М.Матвіїшина, С.П.Кармазиненко
Фото
Опис

Досліджуваний розріз розташований у крутому вертикальному урвищі г. Пивихи в смт. Градизьк. Плейстоценові відклади в цьому районі раніше вивчали А.К. Алексеєв, В.І. Крокос, В.В. Різниченко, Д.К. Біленко П.Ф. Гожик, Н.П. Герасименко, Ж.М. Матвіїшина та ін. (Алексеев А.К. О геологическом строении горы Пивихи Кременчугского уезда Полтавской губернии / А.К. Алексеев, В.И. Крокос – Оттиск // Зап. О-ва с.-х. Южной России; Т. 88-89, кн. I. – Одесса. ‑ 1919. – 229 с. Біленко Д.К. Копальні грунти гори Пивихи / Д.К. Біленко // Четвертинний період. ‑ 1931. ‑ Вип. 1-2. – С. 75-94. Герасименко Н.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України: дис. … доктора геогр. наук: 11.00.04 / Герасименко Наталія Петрівна. – К., 2004. – 461 с. Гожик П.Ф. Гляциодислокации горы Пивихи / Гожик П.Ф., Лаврушин Ю.А., Чугунный Ю.Г. ‑ К.: Наук. думка, 1976. – 40 с. Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины / Матвиишина Ж.Н. – К.: Наук. думка, 1982. – 144 с. Різніченко В.В. // Четвертинний період. – 1931. – Вип. 1, 2. С. 34-56.)

Генетичні горизонти
1hl0.00-1.85 мголоцен
2pc1.85-2.30 мплейстоценпричорноморський
3bg2.30-5.30 мплейстоценбузький
4vt6.00-7.70 мплейстоценвитачівський
5ud7.70-8.00 мплейстоценудайський
6pl8.00-9.50 мплейстоценприлуцький
7kd9.50-10.50 мплейстоценкайдацький
1
Кармазиненко С.П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України - К.: Наук. думка, 2010. - 120 с. https://igu.org.ua/node/196