Горизонт 376

Загальна інформація
Номер розрізу
Індекс
Hd
Глибина min
0.00 м
Глибина max
0.07 м
Період
голоцен
Етап голоцену
субатлантичний
Морфологічний опис

коричневий до чорного; має чітку зернисто-пилувату структуру, структурні окремості характеризуються значною подібністю форми та розмірів; за гранулометричним складом представлений легким суглинком; інтенсивно пронизаний коренями трав’янистої рослинності; перехід поступовий, межа рівна, виділена за зміною кольору та кількості коренів рослин