Розріз 370

Загальна інформація
Область
Кіровоградська
Район
Новоархангельський
Власна назва
Торговиця фоновий
Природна зона
лісостепова
Населений пункт
с. Торговиця
Рік дослідження
2011
Досліджували
Козир І.В., Чорний О.В., Матвіїшина Ж.М., Мацібора О.В.
Фото
Зарисовки
Опис

Фоновий розріз знаходиться на субгоризонтальній поверхні на відстані шести метрів від бровки тераси. Профіль ґрунту представлений однорідною товщею, яка майже не розрізняється за кольором і є потужним лучним ґрунтом, профарбованим гумусом до 110 см.  В рослинному покриві, який більшою мірою представлений лучним різнотрав’ям, спостерігаються: осока волосиста (Carex pilosa Scop.), вівсяниця лучна (Festuca pratensis Huds), молочай степовий (Euphorbia nicaeensis), вівсяниця борозниста (Festuca valesiaca).

Генетичні горизонти
1Hd0.00-0.10 мголоценсубатлантичний
2H10.10-0.50 мголоценсубатлантичний
3H20.50-0.80 мголоценсубатлантичний
4Hpgl0.80-1.10 мголоценсубатлантичний
Геохімічний висновок

Розподіл гумусу. Максимум вмісту органічних речовин у фоновому ґрунті припадає на гумусовий горизонт (H1) на глибині 0,15 м. Для даного горизонту вміст гумусу спостерігається на рівні 4%, з поступовим зменшенням з глибиною. На межі горизонтів H1 та H2 на глибині 0,50 м вміст гумусу в профілі досягає рівня 2,8%, що є найнижчим показником в межах фонового ґрунту. В подальшому спостерігається зростання вмісту органічних речовин в інтервалі 0,55 м-0,85 м до значення 4,2% в гумусово-перехідному горизонті (Hpgl).

Розподіл карбонатів. Найвищі показники концентрації карбонатних сполук у фоновому розрізі характерні для гумусового горизонту (H1), де значення даного показника досягають рівня 0,4%. Зі збільшенням глибини вміст карбонатів поступово знижується до показника 0,1% у горизонті перехідному до ґрунтотвірної породи (Hpgl). Зазначений горизонт, не зважаючи на відносно високий вміст гумусу, залягає безпосередньо на ґрунтотвірній породі, якою в даному випадку виступає метаморфізований граніт. Накопичення карбонатних сполук у верхньому горизонті (H1) фонового розрізу та стрімке рівномірне зниження вмісту карбонатів з глибиною свідчить про рух даних речовин у колоїдних розчинах до поверхні у зв’язку зі змінами режиму зволоження, зокрема в напрямку незначного зростання його аридності на досліджуваній території.

Розподіл важких металів. Аналізуючи розподіл важких металів у фоновому та похованому ґрунтах, варто виділити їх групи за положенням максимумів чи мінімумів вмісту в межах ґрунтового профілю: 1) з максимумом концентрації у верхній частині профілю; 2) з максимумом концентрації у нижній частині профілю; 3) з мінімумом концентрації в середній частині профілю; 4) з максимумом концентрації в середній частині профілю.