Горизонт 365

Загальна інформація
Номер розрізу
Індекс
Глибина min
0.05 м
Глибина max
0.30 м
Період
голоцен
Етап голоцену
субатлантичний
Морфологічний опис

темно-сірий до чорного, пухкий, грудкувато-зернистий з одиничними включеннями жорстви, а також коренями рослин, піщано-пилуватий легкий суглинок, присутня велика кількість червоточин і одиничні кротовини із заповненням чорного кольору

Мікроморфологічний опис

В зразку з горизонту Hk в шліфі під мікроскопом прослідковується губчаста сіра добре агрегована маса з гумусово-глинистою плазмою. Гумус зосереджений в грудочках, які є основою складніших агрегатів до IV-го порядку, розвинута сітка внутрішньо і міжагрегатних пор; маса пухка, просочена мікрокристалічним кальцитом, який не утворює значних концентрацій, гумус переважно скоагульований, в поєднанні з карбонатами, також в диспергованому стані, мінеральний скелет займає близько 70-80% площі шліфа, значну частку в ньому складають обкатані і уламкові кварцові зерна піску діаметром до 0,6-0,7 мм, зустрічаються окремі залишки корінців рослин; всі зерна мінералів мають карбонатно-глинисті плівки і оболонки; значну частку в скелеті складають середні і крупно-пилуваті часточки; в шліфі присутні 3-4 мікроорштейни, які мають прояв на фоні плазми