Розріз 332

Стратиграфічне розчленування та кольорові польові зарисовки розрізу біля с. Стрижавка з примазками натурального матеріалу за Ж.М. Матвіїшиною (а), місце розташування розрізу (б), фото розчисток з індексами стратиграфічних горизонтів (в-д)

Загальна інформація
Область
Вінницька
Район
Вінницький
Власна назва
Стрижавка
Природна зона
лісостепова
ФГ край
Подільсько-Придніпровський
ФГ область
Середньобузька височинна
Населений пункт
с. Стрижавка
Рік дослідження
2008
Досліджували
С.П. Дорошкевич, Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко
Фото
Графічні матеріали
Опис

Розріз четвертинних відкладів знаходиться в кар’єрі з видобутку цегельно-черепичної сировини на західній окраїні с. Стрижавка (6 км на північ від м. Вінниця) на правому березі невеличкої правої притоки річки Південний Буг, на пологому схилі крутизною близько 10º. Згідно фізико-географічного районування розріз біля с. Стрижавка знаходиться в межах Барсько-Літинського району, Середньобузької височинної області, Подільсько-Придніпровського краю лісостепової зони; за геоморфологічним – в районі Вінницької акумулятивно-денудаційної хвилястої, слаборозчленованої рівнини. В північній стінці кар’єру виконано три розчистки, в яких досліджено голоценовий (hl), бузький (bg), витачівський (vt), удайський (ud), прилуцький (pl), кайдацький (kd), дніпровський (dn), завадівський (zv) та тилігульський (tl) стратиграфічні горизонти четвертинних відкладів.

Генетичні горизонти
1hl0.00-1.15 мголоцен
2bg1.15-2.50 мплейстоценбузький
3vt2.50-3.60 мплейстоценвитачівський
4ud3.60-3.65 мплейстоценудайський
5pl3.65-4.95 мплейстоценприлуцький
6kd4.95-5.60 мплейстоценкайдацький
7dn5.60-10.00 мплейстоцендніпровський
8zv10.00-11.15 мплейстоцензавадівський
9tl11.15-13.35 мплейстоцентилігульський
1
Матвіїшина Ж.М., Дорошкевич С.П. Палеогеографічні умови в окремі теплі етапи плейстоцену за даними палеопедологічного дослідження розрізу біля с. Стрижавка // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2010. – Вип. 20. – С. 5-16.
2
Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів. – К.: Наукова думка, 2018. – 175 с. [+ вклейка + вкладка].
3
Сергій Дорошкевич, Галина Задвернюк. Органічні речовини та карбонати у плейстоценових викопних ґрунтах і лесах Середнього Побужжя та їхнє палеогеографічне значення // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. –Вип. 44. – С. 99-112.