Розріз 297

Ольвія. Некропіль. Розчистка 1. А – фото розчистки (ліворуч); Б – ландшафт високої тераси в межах заповідника; В – кольорова польова зарисовка з примазками натурального матеріалу (праворуч) (виконана Ж.М. Матвіїшиною).

Загальна інформація
Область
Миколаївська
Район
Очаківський
Власна назва
Ольвія
Природна зона
степова
ФГ край
Причорноморсько-Приазовський
ФГ область
Нижньобузько-Дніпровська низовинна
Населений пункт
Парутине
Рік дослідження
2015
Досліджували
Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г.
Опис

В рельєфному відношенні це територія Причорноморської низовини, а Ольвія і прилеглі території знаходяться на березі Бузького лиману, що зумовило певну пониженість території та її розчленованість. За кліматичним районування території України, проведеного згідно з класифікацією Б.П. Алісова, клімат цієї території відноситься до кліматичного району узбережжя морів, що в свою чергу входить до південної атлантико-континентальної кліматичної області. Основним фактором впливу на клімат даної території є – бризова циркуляція.

Дослідження на території давнього міста Ольвія проводилися на 2-х ділянках. Перша ділянка розташована в межах Некрополю, де було досліджено 4 профілі ґрунтів та профіль фонового (сучасного) ґрунту. З розчисток № 1, 2, 4, 7 відібрано зразки на мікроморфологічний аналіз. Друга ділянка закладена і нами досліджена в межах території верхнього міста, де досліджено розчистки №6 (за археологічним каталогом Р-25), №7,8.

Територія Некрополю займає найвищі терасові поверхні рр. Дніпра і Бугу в межах заповідника Ольвія. На значній площі досліджуваної території і в розкопках великих камер-поховань майже повсюди простежується давня поверхня поховань з добре вираженим світло-бурим або бурим ґрунтом, що перекритий 1,5 м прошарком лесового матеріалу. Знизу бурий слабкопотужний грунт також підстеляється лесами. Напевно, цей бурий грунт існував в епоху закладання Некрополю і може датуватися як грунт ІV-V ст. до н.е.

 

В описі генетичних горизонтів та на фото представлено інформайцію з розчистки 1. Дані по дослідженню усіх інших розчисток можна знайти в прикріпленній публікації.

Генетичні горизонти
Палеогеографічний висновок

Дослідження на території давнього міста Ольвія проводилися на 2-х ділянках. Перша ділянка розташована в межах Некрополю, де було досліджено 4 профілі ґрунтів та профіль фонового (сучасного) ґрунту. Друга ділянка дослідження знаходилася  в межах території верхнього міста, де досліджено 3 розчистки, за археологічною ідентифікацією це Р-25. В результаті проведених досліджень було встановлено, що в часи функціонування давнього міста з IV ст. до н.е. по IV ст. н.е. клімат був аридним в межах зони південного степу, відмінним від сучасного. На вододілах формувалися повнопрофільні каштанові солончакуваті або солонцюваті ґрунти. Ближче до долини р. Буг на рівнях нижчих терас при вологіших кліматичних умовах та інтенсивнішому розвитку акумулятивних процесів утворювалися ґрунти близькі до темнокаштанових солонцюватих, або чорноземів південних солонцюватих. На підвищених ділянках панував сухий степ, а на нижчих рівнях – степова рослинність, яка розвивалася на чорноземах південних або темно-каштанових ґрунтах.

(більш детальна інформація представлена в прикріпленій публікації)

 

 

Публікації
1
Матвіїшина Ж.М., Пархоменко О.Г. Еволюція ґрунтів та ландшафтів давнього міста Ольвія на Миколаївщині // Наукові за-писки Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка. – Серія: Географічні науки. – Вип.8. – Суми, 2017. – С. 50–65.