Розріз 202

Загальна інформація
Область
Вінницька
Район
Вінницький
Власна назва
Бохоники заплавний
Природна зона
лісостепова
Населений пункт
с. Бохоники
Рік дослідження
2011
Досліджували
Мацібора О.В.
Опис

Розташована на правому березі р. Південний Буг в межах першої надзаплавної тераси з відмітками абсолютної висоти на рівні 240 м, яка через 50 м сполучається зі схилом вододілу. Розріз закладено на відстані близько 12 м від урізу води. Рослинний покрив представлений трав’яними формами, серед яких домінуючу позицію займають злакові (Gramineae), а також лучне різнотрав’я, незначною кількістю представлена кульбаба лікарська (Taraxacum retroflexum L.) та подорожник великий (Plantago major L.). Розріз заплавного ґрунту ключової ділянки 10 відрізняється незначною диференціацією профілю

Генетичні горизонти
1 Hd 0.00-0.08 м голоцен субатлантичний
2 H1 0.08-0.32 м голоцен субатлантичний
3 H2 0.32-0.60 м голоцен субатлантичний
4 al(h) 0.60-0.85 м голоцен субатлантичний
5 Hgl 0.85-1.22 м голоцен субатлантичний
Палеогеографічний висновок

Досліджений розріз слабко диференційований, представлений трьома ґрунтовими утвореннями, які розмежовані алювіальними відкладами незначної потужності. Ґрунт 1 є сучасним утворенням, яке відповідає даному етапу педогенезу, представлений генетичним горизонтами Hd та H1. У відповідності до сучасних уявлень про ґрунтоутворення, ґрунт 1 формувався протягом останніх 100 років. Від залягаючих нижче горизонтів він відділений прошарком уламків мушель молюсків, інтенсивно змішаних з гумусовими речовинами. Ґрунт 2 в розрізі відповідає генетичному горизонту H2, потужність якого складає 0,28 м. Згідно із радіокарбоновим датуванням вік даного ґрунтового утворення складає 1640±60 років тому і припадає на теплий етап голоцену hlc1-1, який мав місце на початку SA. Від попередньої стадії ґрунтоутворення ґрунт 2 відділений потужним алювіальним горизонтом al(h), який представлений відсортованим кварцовим піском з уламками мушель молюсків, а також інтенсивно профарбований гумусовими речовинами. Ґрунт 3 є найбільш давнім утворенням в межах досліджуваного розрізу, представлений генетичним горизонтом Hgl, потужність якого становить 0,37 м. Формування ґрунту 3 припадає на середину SB, його вік, згідно радіокарбонового датування, складає 3890±60 років тому і припадає на теплий етап голоцену hlb2-3. Нижньою межею даного горизонту виступають алювіальні відклади нижче рівня залягання ґрунтових вод.