Горизонт 174

Загальна інформація
Номер розрізу
Індекс
Hk+(Pk)
Глибина min
0.74 м
Глибина max
0.95 м
Період
голоцен
Етап голоцену
суббореальний
Геохімічні показники
Гумус
1.40 %
CaCO3
0.68 %
Mn
350.00 мг/кг
Ni
30.00 мг/кг
Co
5.00 мг/кг
Cr
60.00 мг/кг
Cu
20.00 мг/кг
Mo
0.00 мг/кг
Pb
20.00 мг/кг
Морфологічний опис

палево-буро-сірий до темно-сірого, щільний, імовірно вторинно просочений міцелярними карбонатами, пластинчато-грудкувато-зернистий (чітко зернистий), піщано-пилуватий до середнього суглинку, піщана фракція присутня у значно більшій кількості, у порівнянні з верхнім горизонтом, що, можливо, пов’язано з послідуючим процесом педогенезу, наявні 4-5 кротовин, діаметром 4-8 см, заповнених темно-сірим матеріалом, перехід і межа дуже поступові

Мікроморфологічний опис

В шліфах зразки горизонту Нк представлені матеріалом інтенсивно просоченим мікрокристалічним кальцитом, який має губчасте складення, сірий колір, характеризується розвитком складних мікроагрегатів до IV порядку і розвиненою сіткою внутрішньо- і міжагрегатних пор; присутня велика кількість виокремлених глинисто-карбонатних часток, округлої форми, діаметром до 0,08 мм; мінеральний скелет складається середньо-крупнопилуватими зернами зануреними в карбонатно-глинисту плазму, в ньому наявна значна частка піщаної фракції діаметром 0,1-0,3 мм; гумус, завдяки просоченню плазми мікрокристалічним кальцитом, дещо нерівномірно розподілений по площі шліфа