Горизонт 171

Загальна інформація
Номер розрізу
Індекс
Hk
Глибина min
0.10 м
Глибина max
0.35 м
Період
голоцен
Етап голоцену
субатлантичний
Геохімічні показники
Гумус
3.55 %
CaCO3
0.06 %
Mn
300.00 мг/кг
Ni
40.00 мг/кг
Co
6.00 мг/кг
Cr
50.00 мг/кг
Cu
10.00 мг/кг
Mo
1.00 мг/кг
Pb
20.00 мг/кг
Морфологічний опис

коричнево-сірий до чорного, щільний із залишками жорстви і дрібних включень у вигляді присипки SiO2 зі слабким блиском, грудкувато-зернистий із залишками коренів рослин, ходами черв’яків; піщано-пилуватий середній суглинок, межа і перехід дуже поступові

Мікроморфологічний опис

Під мікроскопом матеріал Нк горизонту має сіре забарвлення, характеризується губчастим складенням, гумус зосереджений у грудочках, які є основою агрегатів більш складних порядків; агрегати І-го порядку мають діаметр 0,02 мм, ІІ-го ‒ 0,06 мм, ІІІ-го ‒ 0,08 мм, діаметр до 1 мм мають агрегати IV порядку; добре розвинута сітка внутрішньо- і міжагрегатних пор, поряд з тим, наявні ділянки з накопиченням зерен мінерального скелету, відмитих від гумусу, пори складають до 30-40% площі шліфа, по краям пор спостерігається накопичення гумусу, маса інтенсивно профарбована органічними речовинами, мінеральний скелет складає до 70-80% площі шліфа, в ньому велика частка припадає на піщані зерна діаметром до 1 мм, хоча в середньому даний показник коливається в межах 0,06-0,08 мм; матеріал слабко просочений мікрокристалічним кальцитом, розрізняються окремі уламки мікрокристалічного кальциту, всі зерна мають плівки і оболонки, гумус розподіляється нерівномірно, переважають мулеві форми гумусу, краї деяких пор темно забарвлені гумусом; маса пухка з ознаками перерозподілу гумусу.