Горизонт 165

Загальна інформація
Номер розрізу
Індекс
Hgl
Глибина min
0.36 м
Глибина max
0.53 м
Період
голоцен
Етап голоцену
суббореальний
Вік
2.87 тис. років тому
Геохімічні показники
Гумус
6.09 %
CaCO3
0.19 %
Mn
1000.00 мг/кг
Ni
20.00 мг/кг
Co
4.00 мг/кг
Cr
40.00 мг/кг
Cu
40.00 мг/кг
Mo
20.00 мг/кг
Pb
30.00 мг/кг
Морфологічний опис

сірий з буруватим відтінком, наявні сизуваті та коричневі плями, ущільнений у порівнянні з горизонтами, що залягають вище, горіхувато-зернистий, середній суглинок, з поодинокими червоточинами та коренями рослин, перехід ясний межа кишенеподібна. Даний горизонт є незавершеною стадією формування дерново-алювіального ґрунту