Горизонт 136

Загальна інформація
Номер розрізу
Індекс
Pk
Глибина min
1.15 м
Глибина max
1.30 м
Період
голоцен
Етап голоцену
суббореальний
Геохімічні показники
Гумус
2.02 %
CaCO3
1.40 %
Mn
250.00 мг/кг
Ni
50.00 мг/кг
Co
5.00 мг/кг
Cr
50.00 мг/кг
Cu
20.00 мг/кг
Mo
3.00 мг/кг
Pb
20.00 мг/кг
Морфологічний опис

бурувато-палевий, лесоподібний матеріал, піщано-пилувато-легкосуглинковий, просочений карбонатами, грудкувато-розсипчастий, присутні карбонатні конкреції, вся маса інтенсивно перерита риючими тваринами, з кротовинами і червоточинами, з уламками кристалічних порід

Мікроморфологічний опис

Під мікроскопом спостерігаються агрегати більш простих обрисів, ніж в залягаючому вище, в основному I-II-го порядків; плазма карбонатно-гумусово-глиниста, на деяких ділянках щільно зцементована мікрокристалічним кальцитом; виділяються плями озалізнення, окремі нещільні мікроорштейни; маса в цілому характеризується пухким складенням, де переважають карбонатно-глинисті агрегати; розвинута сітка звивистих міжагрегатних каналоподібних пор; гумус майже відсутній, переважають карбонатні овальні утворення, всі зерна мають карбонатно-глинисті плівки і оболонки; поряд з дрібними карбонатно-глинистими агрегатами формуються округлі великі агрегати з дрібним рельєфом; навколо дрібних зерен скелету є плями озалізнення різних розмірів, вони в значно більшій кількості представлені в даному випадку, ніж в попередніх горизонтах; присутні виділення CaCO3 у формі просочення, плівок навколо зерен первинних мінералів; в складі великих карбонатно-глинистих округлих утворень виділяються крупні кристали кальциту; мають місце ознаки коагуляції залізистих розчинів, тому тут багато плям озалізнення, нещільних мікроорштейнів, оконтурювання навколо пор щільних мікроорштейнів; в даному генетичному горизонті різко збільшується частка мінерального скелету, яка досягає 80%; мінеральний скелет представлений піщаними і уламковими зернами кварцу діаметром до 0,07 мм; серед зерен скелету переважають кварц, гематит, рогова обманка