Розріз 126

Загальна інформація
Область
Миколаївська
Район
Новобузький
Власна назва
Розановка курган
Природна зона
степова
Населений пункт
с. Розановка
Рік дослідження
2010
Досліджували
Філатов Д.В., Горбенко К.В., Матвіїшина Ж.М., Мацібора О.В.
Фото
Зарисовки
Опис

Курган шириною біля 30 м, висотою біля 4 м розміщений на вододільній поверхні в її найвищій частині. Поверхня кургану зверху перерита ходами землерийних тварин, на найвищій точці спостерігається пам’ятний камінь. Давнє поховання пов’язане з сабатинівською археологічною культурою (XV ст. до н.е.), присутні ознаки підсипки кургану під час поселення тут давніх слов’ян. Майже в центральній частині кургану проритий шурф. Рослинний покрив кургану представлений різнотрав’ям, в складі якого наявні типчак, ковила, що складають окремі рослинні асоціації. Неподалік від кургану знаходиться сучасна лісосмуга з акації, в давні часи, очевидно, це була безліса територія. В схилі кургану розкопана вертикальна стінка, де і проводились дослідження. Вивчений також ґрунт в найвищій точці кургану. Для порівняння за 40 м від кургану закладено фоновий розріз, що дозволило порівняти давні і сучасні ґрунти. Курган, як і більшість з ритуальних споруд того часу, первинно над поховальною камерою викладався фрагментами поверхневої дернини з навколишньої території, вище фрагментами матеріалу гумусових і перехідних горизонтів, тому забарвлення цих шарів темно-сіре або чорне, видно залишки корінців рослин в матеріалі. Матеріал перетворювався наступним ґрунтоутворенням, але материнською породою слугували вже не лесоподібні суглинки, як це характерно для найдавнішого ґрунту, а утворюючі курган шари гумусу, що треба мати на увазі при визначенні типу ґрунту.

Генетичні горизонти
1Hd0.00-0.10 мголоценсубатлантичний
2Hk0.10-0.35 мголоценсубатлантичний
3H(p)k0.35-0.53 мголоценсубатлантичний
4Phk0.53-0.74 мголоценсубатлантичний
5Hk+(Pk)0.74-0.95 мголоценсуббореальний
6Hpk0.95-1.20 мголоценсуббореальний
7Phk1.20-1.50 мголоценсуббореальний
8Pk1.50-1.60 мголоценсуббореальний
Палеогеографічний висновок

Ознаки верхнього ґрунту, який частково можна ідентифікувати з тим, що утворився в слов’янський час, виявляють його близькість з чорноземами лісостепу. Досить гумусований по всій товщі профіль, потужність гумусового горизонту з чітко вираженою в мікроморфології губчастою структурою зі складними мікроагрегатами і розвинутою сіткою пор, карбонатністю (в основному з міцелярними формами CaCO3) ґрунт близький до типових чорноземів середньосуглинкових півдня лісостепової зони. Частково, властивості ґрунту визначені не лише кліматом, але і характером гумусової породи за участю дернових фрагментів. Нижній ґрунт – чорнозем кипить з 10% HCl поверхні середньосуглинковий. На відміну від верхнього ґрунту він з коричнюватим відтінком, в даному випадку присутній палевий і бурий відтінки, наявна значна кількість кротовин, профіль досягає потужності близько 1,00-1,20 м, ґрунтотвірна порода ‒ типовий лес.

1
Регіональні особливості вмісту та розподілу важких металів у ґрунтах північностепової підзони в другій половині суббореального періоду голоцену / Ж.М. Матвіїшина, І.В. Кураєва, В.Й. Манічев, Д.В. Філатов, О.В. Мацібора // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Географія. – 2011. – Т. 24 (63). – №2, ч. 3 – С. 55-60.