Розріз 125

Загальна інформація
Область
Черкаська
Район
Катеринопільський
Власна назва
Луківка археологічний
Природна зона
лісостепова
Населений пункт
с. Луківка
Рік дослідження
2011
Досліджували
Куштан Д.П., Лисенко С.Д., Рассамакін Ю.Я., Мацібора О.В.
Фото
Опис

Закладені розрізи розташовуються безпосередньо в межах с. Луківка на лівому березі водосховища на р. Гнилий Тікич. Геоморфологічно ключова ділянка знаходиться на 3-ій надзаплавній терасі р. Гнилий Тікич. За 15 метрів на північний схід спостерігаються виходи кристалічних порід – гранітів. Фоновими ґрунтами в даній частині лісостепової зони виступають дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані та супіщані в комплексі зі слабогумусованими пісками. Рослинний покрив представлений трав’яними угрупованнями. Ландшафтна структура досліджуваного району представлена двома домінуючими видами лісостепових ландшафтів ‒ лесовими височинами, сильно розчленованими ярами та балками, врізаними в кристалічні породи, з чорноземами типовими малогумусними та опідзоленими, з грабовими дібровами та лесовими височинами, розчленованими ярами та балками, врізаними в неогенові відклади, з чорноземами типовими середньогумусними, з дібровами. Зазначені види геокомплексів об’єднуються в рід височин з антропогеновим покривом на докембрійських та палеозойських породах, перекритих палеоген-неогеновими відкладами. Власне розрізи ґрунтів різних стадій педогенезу знаходяться в межах інтразональних заплавних ландшафтів рівнин і характеризують лісові, лучні остепнені та солонцюваті заплави.

Генетичні горизонти
1Hd0.00-0.05 мголоценсубатлантичний
2H0.05-0.29 мголоценсубатлантичний
3Hp0.29-0.46 мголоценсубатлантичний
4Ph0.46-0.73 мголоценсубатлантичний
5P(h)0.73-0.95 мголоценсубатлантичний
6P0.95-1.22 мголоценсубатлантичний
Палеогеографічний висновок

Розріз характеризує чітку тенденцією до зменшення вмісту гумусу з глибиною, але із незначними коливаннями як в бік збільшення, так і зменшення досліджуваного показника. Абсолютним максимумом концентрації органічних речовин для профілю є горизонт Hорн, у якому значення вмісту гумусу складає 2,02%. Окрім розглянутого, помітними є ще два горизонти з порівняно вищими значеннями концентрації органічних речовин: Hр (0,60 м) ‒ 1,22% та P (1,17 м) ‒ 0,66%. Розподіл гумусу по профілю розчистки №3 обумовлений дією, окрім природних чинників, також і сучасним антропогенним впливом ‒ сільськогосподарським використанням. Як наслідок, максимальні значення валового вмісту гумусу фонового профілю є суттєво нижчими в порівнянні з аналогічним показником інших досліджених ґрунтових профілів.