Розріз 124

Загальна інформація
Область
Кіровоградська
Район
Новоархангельський
Власна назва
Торговиця археологічний
Природна зона
лісостепова
Населений пункт
с. Торговиця
Рік дослідження
2011
Досліджували
Козир І.В., Чорний О.В., Матвіїшина Ж.М., Мацібора О.В.
Фото
Зарисовки
Опис

Територія дослідження розташована на правому березі річки Синюхи, де представлена серія археологічних розрізів, які належать до часу Золотої Орди (XIV ст. – 600-700 років тому) та Середньовіччя. В межах ділянки наявні зниження рельєфу і сліди діяльності людини. Вздовж краю однієї з річкових терас виступають виходи магматичних порід – гранітів та їх метаморфізованих різновидів. Ґрунт подібний до лучного алювіального з верху до низу чорного кольору слабко і не чітко розрізняються горизонти. На даному ґрунті відбувалося будівництво фундаменту бані, його потужність складає 0,50 м, ґрунт формується на виходах кристалічних порід

Генетичні горизонти
1 Hd 0.00-0.05 м голоцен субатлантичний
2 H 0.05-0.25 м голоцен субатлантичний
3 Ph 0.25-0.30 м голоцен субатлантичний 0.70
4 Hp 0.30-0.50 м голоцен субатлантичний
5 Hgl 0.50-0.80 м голоцен субатлантичний
6 Hp 0.80-1.20 м голоцен субатлантичний
7 Hgl 1.20-1.40 м голоцен субатлантичний
Палеогеографічний висновок

З позиції вмісту гумусу похований ґрунт досліджений на дещо меншому інтервалі глибин, що пов’язано з близькістю ґрунтотвірної породи та антропогенним впливом у вигляді зведення фундаменту лазні. Незважаючи на відносно меншу потужність, похований ґрунт характеризується чіткою тенденцією до зниження вмісту гумусу з глибиною. Його особливістю є максимальне накопичення органічних речовин у верхній частині профілю з поступовим зменшенням вмісту з глибиною до ґрунтотвірної породи. Карбонатний профіль похованого та фонового ґрунтів має суттєві відмінності, на зважаючи на відносну близькість розташування та майже аналогічну потужність закладених розрізів. Принципова відмінність в розподілі карбонатів про профілям полягає в загальній тенденції, яка в ґрунті під фундаментом лазні характеризується накопиченням досліджуваних сполук в середній частині профілю, а для фонового розрізу властивими є найвищі показники концентрації в приповерхневому гумусовому горизонті з поступовим зменшенням з глибиною.